Uddannelse


Struktureret familiebehandling i 6 trin  

Vejen til nye, realistiske muligheder                                    UDDANNELSE
Struktureret familiebehandling  i 6 trin  er baseret på adfærdsterapi i gennemsnitlig 9 måneder over for forældre til unge i alderen 12-17 år, både anbragte og ikke anbragte unge, som er i høj risiko for at begå kriminalitet eller misbruge stoffer.


Struktureret familiebehandling i 6 trin er udviklet med baggrund i eksisterende forskning af, hvad der er mest virkningsfuld over for udadreagerende adfærd hos unge i alderen 12-17 år.


Med denne metode bliver det muligt at opdage, hvilke styrker familien er i besiddelse af, og hvilke problematikker, der skal løses, lige som det bliver muligt at identificere inden for hvilke områder, familien skal have hjælp, f.eks. under ferier og weekender, hvor en anbragt ung er på besøg eller i dagligdagen, hvis den unge bor hjemme.

Bliv i stand til at arbejde som terapeut eller supervisor efter metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin.


Fordele:

  • Kort uddannelsesforløb af kun 4 dages varighed
  • Mulighed for tilkøb af supervision
  • Maksimum 10 deltagere på hvert hold
  • Uddannelsen kan benyttes straks
  • Metoden er målrettet forældre til unge med udadreagerende adfærd
  • Tydelig og struktureret undervisning
  • Tydelig køreplan for behandlingsarbejdet
  • Målgruppe: Alle interesserede


Terapeuter, der benytter Struktureret familiebehandling i 6 trin, kommer i besiddelse af en tydelig køreplan for deres arbejde, som er synlig for alle de

involverede parter. 

Familier med unge i høj risiko for at begå kriminalitet og misbruge stoffer

bevilges med denne metode en intensiv indsats med baggrund i relevant forskning på området.


Det er med denne metode muligt at afklare, hvilken indsats der er behov for i hjemmet for at sikre en positiv udvikling, da et klart formål med metoden er, at relationen mellem den unge og familien forbedres, hvilket øger den unges

positive udvikling og mindsker antisocial adfærd.


4 dages uddannelse i Struktureret familiebehandling i 6 trin. 


Pris 9.300 kr. pr. person, ex moms.
Inkl. kursusmateriale, lokale og forplejning. 


Uddannelse - datoer:


Modul 1:

Lørdag den 08-08 2020 kl. 08.00 - 15.30 + søndag den 09-08 2020 kl. 8.00 - 15.30


Modul 2:

Lørdag den 22-08 2020 kl. 08.00 - 15.30 + søndag den 23-08 2020 kl. 08.00 - 15.30

_____________________________


Modul 1:

Lørdag den 10-10 2020 kl. 08.00 - 15.30

Søndag den 11-10 2020 kl. 08.00 - 15.30


Modul 2: 

Lørdag den 24-10 2020 kl. 08.00 - 15.30

Søndag den 25-10 2020 kl. 08.00 - 15.30

_____________________________


Modul 1:

Lørdag den 09-01 2021 kl. 08.00 - 15.30 + søndag den 10-01 2021 kl. 8.00 - 15.30


Modul 2:

Lørdag den 30-01 2021 kl. 08.00 - 15.30 + søndag den 31-01 2021 kl. 08.00 - 15.30Copyright @ All Rights Reserved