Uddannelse niveau 2

Drømmer du om at hjælpe familier til at fungere bedre?

Niveau 2

Uddannelse i Struktureret familiebehandling

Hvis du ønsker andre datoer eller har ønsker til, hvor uddannelsen skal afholdes, er du velkommen til at kontakte mig. 


Varighed: 5 dage

Pris: 15.500 kr. (Inkl. kursusmateriale, lokale og forplejning)

Sted: Silkeborg

Nu har du muligheden for at arbejde i dybden med de emner, der blev gennemgået på grunduddannelsen i Struktureret familiebehandling. 


Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig først og fremmest til personer, der har gennemgået grunduddannelsen i Struktureret familiebehandling og som har erfaring i at benytte metoden.


Indhold: 

Der undervises i følgende emner:

Samarbejde, unge og aggressiv adfærd samt skoleproblemer, misbrug, kriminalitet og påvirkning fra venner.


Uddannelsen på niveau 2 tager udgangspunkt i, at det skal være muligt at hjælpe forældrene med at yde en intensiv indsats over for den unges udadreagerende adfærd med det formål at sikre en positiv udvikling.


Et særligt formål med uddannelsen er, at relationen mellem den unge og andre forbedres, hvilket øger den unges positive udvikling og mindsker antisocial adfærd.

Der tages udgangspunkt i deltagerenes erfaring og praksiseksempler. 

Fordelene ved niveau 2

VARIGHED

Kort og intensivt uddannelsesforløb af 5 dages varighed

EMNER

Gennemgang af relevante emner ift. forældre til unge med udadreagerende adfærd

DIPLOM

Diplom efter endt uddannelse

UNDERVISNINGEN

Tydelig og struktureret undervisning

SMÅ HOLD

Maksimum 10 deltagere på hvert hold

Kursusdatoer 2021

Sted: Silkeborg

Tidspunkt: 09.00-15.30

August/September 2021

Mandag d. 23/08

Tirsdag d. 24/08

Onsdag d. 25/08

Tirsdag d. 7/9

Onsdag d. 8/9


November 2021

Mandag d. 8/11

Tirsdag d. 9/11

Onsdag d. 10/10

Tirsdag d. 23/11

Onsdag d. 24/11

Vil du læse mere om Struktureret familiebehandling?