Supervision


Struktureret familiebehandling i 6 trin  

Vejen til nye, realistiske mulighederSUPERVISION
Struktureret familiebehandling i 6 trin er baseret på adfærdsterapi i gennemsnitlig 9 måneder over for forældre til unge i alderen 12-17 år, både anbragte og ikke anbragte unge, som er i høj risiko for at begå kriminalitet eller misbruge stoffer.


Struktureret familiebehandling i 6 trin er udviklet med baggrund i eksisterende forskning af, hvad der er mest virkningsfuld over for udadreagerende adfærd hos unge i alderen 12-17 år.


Med denne metode bliver det muligt at opdage, hvilke styrker familien er i besiddelse af, og hvilke problematikker, der skal løses, lige som det bliver muligt at identificere inden for hvilke områder, familien skal have hjælp, f.eks. under ferier og weekender, hvor den unge er på besøg fra et anbringelsessted eller i dagligdagen, hvis den unge bor hjemme.
Modtag ugentlig supervision i metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin. 


Formålet med Supervisionen er:


• At det sikres, at terapeuterne i teamet benytter metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin


• At der ydes sagssupervision i samtlige familieforløb


• At det sikres, at metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin benyttes til gavn

  for familier, økonomien og samfundet som helhed


• At det sikres via supervisionen, at familier til unge i høj risiko for at begå kriminalitet og

  misbruge stoffer, modtager en intensiv indsats med  baggrund i relevant forskning på området


• At det sikres via supervision, at relationen mellem den unge og familien forbedres, hvilket øger

  den unges positive udvikling og mindsker antisocial adfærd


• At der sikres en faglig udvikling af alle i teamet


• At der sikres en større sikkerhed og forståelse i brugen af Struktureret familiebehandling i 6 trin


Målgruppe:

Familieterapeuter


Telefonisk supervision til et behandlerteam af 1 times varighed.

1 times forberedelse.

Pris:

1200 kr. inkl. forberedelse

Priserne er excl. moms
Copyright @ All Rights Reserved