Supervision

SUPERVISION


Modtag ugentlig online sagssupervision i metoden Struktureret familiebehandling


Supervisionen er baseret på det materiale, terapeuten har fremsendt til supervisor forinden supervisionen, og der ydes sagssupervision med baggrund i metoden Struktureret familiebehandling.


Supervisionen foregår 1 gang pr. uge til èn eller flere terapeuter i maksimum 1 time pr. gang.


Målgruppe: 
Familieterapeuter, der arbejder ud fra metoden Struktureret familiebehandling.
Pris:

Supervision inklusiv forberedelse. 

Op til 1 times varighed pr. gang. 

650 kr. pr. gang.

At sikre at terapeuterne benytter metoden Struktureret familiebehandling

At sikre, at metoden Struktureret familiebehandling benyttes til gavn for familier, økonomi og samfundet som helhed

At sikre at relationen mellem den unge og familien forbedres, hvilket øger den unges positive udvikling og mindsker antisocial adfærd

At sikre at familier til unge med stor risiko for kriminalitet og stofmisbrug modtager en intensiv indsats med baggrund i forskningen på området

At sikre en større forståelse og sikkerhed i anvendelsen af metoden Struktureret familiebehandling

At terapeuterne modtager sags-supervision i samtlige familiebehandlingsforløb

Formålet med supervision