Skab trivsel og positiv udvikling via fag-behandling

Til forældre:
Effektiv hjælp til adfærdsproblemer hos teenagere via fagpersoner 


Vil du hjælpe din teenager til trivsel og sund udvikling?


Hvis du savner redskaber, som kan hjælpe dig og din teenager, så er du på rette sted.


Struktureret familiebehandling er en metode til forældre, der har teenagere med problemadfærd. Metoden tager udgangpunkt i forskningen af, hvad der virker til netop denne gruppe. 


Hjælpen til teenageren foregår via forældrene, som tildeles konkrete redskaber til brug i det daglige - til gavn for hele familien. 


Inklusiv i forløbet:


2 online møder hver uge. Du kan bestille sparring og vælge netop det tidspunkt (inklusiv weekender), som passer bedst for dig. Du bliver derfor støttet gennem hele forløbet.


Konkrete øvelser og redskaber inden for: forældrestil, konflikthåndtering, grænsesætning, involvering, aggressiv adfærd, skoleproblemer, påvirkning fra dårlige venner, misbrug, kriminalitet, analyse arbejde, iværksættelse af konkrete tiltag for at øge trivslen og en positiv udvikling.


Pris: 9.500 pr. måned 


At du læser med her kan skyldes:


  • Du har brug for redskaber, der bevirker, at misbrug, skoleproblemer, kriminalitet og aggressivitet hos teenagere forsvinder
  • Du har et brændende ønske om trivsel for hele familien
  • Du er på udkig efter et forløb, som bevirker, at du/I selv bliver i stand til at løse din teenagers adfærdsproblemer 
  • Du har brug for et forløb, der har til formål at sikre, at teenagere trives og udvikles i positiv retning
  • Du har behov for et forløb, hvor der er online sparring hver uge i et fortroligt rum på tidspunkter, som I selv booker, også udenfor almindelig arbejdstid


Fordelene ved fagpersons hjælp til adfærdsproblemer hos teenagere

BRUGBARE REDSKABER

Du kommer i besiddelse af brugbare redskaber, hvor der er god mulighed for at øge teenagers trivsel og positive udvikling.

DU BESTEMMER

Bestil sparring, når det passer ind i dit program.

SPARRING

Inklusiv sparring 2 gange pr. uge

FORSKNING

Metoden er målrettet forældre til unge med udadreagerende adfærd med baggrund i forskningen af, hvad der virker

MODULER OG LEKTIONER

Ja, det tager fagpersonen sig af. Hver uge udarbejdes et ugeskema med opsummering, analyser og mål for den kommende uge. Meget konkret og målbart

HELE FAMILIEN

Du kommer i besiddelse af en metode, hvor målet er, at alle i familien er i trivsel. 

Hvis læsningen om Struktureret familiebehandling giver bare lidt mening, tror jeg, det vil give meget mere mening, at vi to taler sammen.

Jeg glæder mig til at tale med dig  😊


Mange hilsner

Birthe