Optimering af samarbejde

OPTIMERING AF SAMARBEJDE

Tag godt vare på familier og sagsbehandlere i særlig udfordrende situationer


Familier klager til tider over, at de enten er i kontakt med mange forskellige personer ved forvaltningen, - at de nu igen har fået tildelt en ny sagsbehandler eller at kommunikationen med forvaltningen er gået helt i hårdknude.

Pris: 520 kr. pr. time 

Transport: 520 kr. pr. time

Der tages godt hånd om både familier og sagsbehandlere ved bestilling af følgende opgaver, som kan skræddersys, så det passer til behovet:

AKUT KOMMUNIKATIONSFORLØB

Problemområder:


 • Familien har flere sagsbehandlerskift bag sig
 • Familien afventer ny sagsbehandler
 • Familien har stor kontaktflade ved forvaltningen


Løsningsforslag:

Kommunikationen mellem familien og forvaltningen overtages i en periode med fokus på løsninger, god kommunikation og positiv samarbejdsrelation fremadrettet. 

BISIDDER

Problemområder:

 • Familien oplever, at møderne i forvaltningen er forvirrende og komplekse
 • Familien har svært ved at holde styr på det, der aftales
 • Familien har mange spørgsmål


Løsningsforslag:

Deltagelse i for-møder med fokus på forberedelse 

Deltagelse i møder og samtaler med fokus på støtte til begge parter

Deltagelse i efter-møde med fokus på aftaler og fremtidige planlægning og løsninger

AFKLARENDE KOMMUNIKATIONSFORLØB

Problemområder:

 • Kommunikationen er gået i hårdknude mellem forvaltningen og familien
 • Ingen af parterne føler sig hørt og forstået.
 • Det er svært at komme videre.


Løsningsforslag:

Forløb med fokus på, at kommunikations- og samarbejdskompetencerne optimeres til gavn for alle.

En kombination af behandling, konflikthåndtering og mediatorforløb.

SUPERVISION I SVÆRE FAMILIESAGER

Problemområder:

 • Familiesagen er kompleks
 • Det er svært at overskue, hvor der skal begyndes og hvor der skal afsluttes
 • Fremgang er udeblevet
 • Løsningsmulighederne er svære at få øje på
 • Der er behov for et blik på sagen ude fra


Løsningsforslag:

Sagssupervisionen tager udgangspunkt i konkrete sager og problemstillinger, som giver udfordringer. Forinden har sagsbehandleren gjort sig overvejelser i forhold til, hvad der ønskes sparring til.

Deltagelse i møder med forvaltningen med fokus på næste step, løsningsmulighederne generelt, og udvikling i sagen. 

Fordele ved bestilling af de nævnte opgaver:

Besparelse af energi

Ændring fra negativ til positiv samarbejdsrelation mellem parterne

Fokus på muligheder

Skabe bedre trivsel

Besparelse af tid

Ændring fra negativ til positiv kommuniktation mellem parterne

Løsninger nu og fremadrettet

Mindske de menneskelige og økonomiske omkostninger.