Oprettelse af team

OPRETTELSE AF TEAMS

Såfremt konsulentbistand ønskes i forbindelse med oprettelsen af et team, kan dette bestilles.


Målgruppe: Alle med interesse i oprettelsen af et familiebehandlingsteam

Oprettelse af et team, som benytter Struktureret familiebehandling som metode. Pris: 520 kr. pr. time 

Transport: 520 kr. pr. time

Fordelene ved oprettelse af et familiebehandlingsteam

Risikoen for anbringelse af unge med udadreagerende adfærd mindskes

Unge med udadreagerende adfærd kan hjemtages til familien

Risikoen for sammenbrud i anbringelser af unge med udadreagerende adfærd mindskes

Etablering af et team medfører begrænset risiko på grund af de lave etableringsomkostninger

>Relationen mellem den unge og familien forbedres, hvilket øger den unges positive udvikling og mindsker antisocial adfærd

Selve etableringen af teamet foregår nemt og hurtigt i steps

Et kort og intensivt uddannelsesforløb af terapeuter og supervisor

Terapeuter, der benytter Struktureret familiebehandling, er i besiddelse af en køreplan, som både er synlig og værdifuld for alle de involverede parter

Familier med unge med stor risiko for kriminalitet og stofmisbrug bevilges en intensiv og effektiv indsats med baggrund i relevant forskning på området

At det er muligt at afklare, hvilke indsatser der er behov for i hjemmet