Oprettelse af team


Struktureret familiebehandling i 6 trin  

Vejen til nye, realistiske mulighederOPRETTELSE AF TEAM

Struktureret familiebehandling i 6 trin er baseret på adfærdsterapi i gennemsnitlig 9 måneder over for forældre til unge i alderen 12-17 år, både anbragte og ikke anbragte unge, som er i høj risiko for at begå kriminalitet eller misbruge stoffer.


Struktureret familiebehandling i 6 trin er udviklet med baggrund i eksisterende forskning af, hvad der er mest virkningsfuld over for udadreagerende adfærd hos unge i alderen 12-17 år.


Med denne metode bliver det muligt at opdage, hvilke styrker familien er i besiddelse af, og hvilke problematikker, der skal løses, lige som det bliver muligt at identificere inden for hvilke områder, familien skal have hjælp, f.eks. under ferier og weekender, hvor den unge er på besøg fra et anbringelsessted eller i dagligdagen, hvis den unge bor hjemme.Oprettelse af et familiebehandlingsteam


Fordelene ved oprettelse af et familiebehandlingsteam, som benytter metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin er:


• At risikoen for anbringelse af unge med udadreagerende adfærd mindskes


• At unge med udadreagerende adfærd kan hjemtages til familien


• At risikoen for sammenbrud i anbringelser af unge med udadreagerende adfærd

  mindskes


• Etablering af et team medfører begrænset risiko på grund af de lave

  etableringsomkostninger

 

• Etableringen af teamet foregår step by step, nemt og hurtigt


• Kort uddannelsesforløb af terapeuter og supervisor


• At terapeuter, der benytter Struktureret familiebehandling i 6 trin, er i

  besiddelse af en tydelig køreplan for deres arbejde, som er synlig for alle de

  involverede parter


• At familier med unge i høj risiko for at begå kriminalitet og misbruge stoffer

  bevilges en intensiv indsats med baggrund i relevant forskning på området


• At det er muligt at afklare, hvilken indsats der er behov for i hjemmet for at

  sikre en positiv udvikling


• At relationen mellem den unge og familien forbedres, hvilket øger den unges positive

  udvikling og mindsker antisocial adfærd


Målgruppe:

Alle med interesse i at oprette et familiebehandlingsteam


Gratis informationsmøde


Copyright @ All Rights Reserved