Kursus


Struktureret familiebehandling i 6 trin  

Vejen til nye, realistiske mulighederKURSUS/

FAGLIG OPTIMERING

Kursus: Unge og aggressiv adfærd eller unge og skoleproblemer


Unge og aggressiv adfærd

Bliv i stand til at hjælpe forældre eller unge med at reducere den unges aggressive adfærd.


Indhold:

Deltagerne opnår viden om følgende:


 • Sikkerhedsplan
 • Hvis-så plan
 • Kædeanalyse
 • Brugen af analyseredskab
 • Kendskab til relevante tiltag til at reducere aggressiv adfærd


I øvrigt:


 • Maksimum 10 deltagere på hvert hold
 • Målgruppe: Kurset er målrettet behandlere til forældre eller unge
 • Tydelig og struktureret undervisning
 • Undervisningen tager afsæt i forskningen af, hvad der virker over for unge i alderen 12-17 år med aggressiv adfærd 


Undervisningen er tilrettelagt med baggrund i relevant forskning af, hvad der virker over for unge med aggressiv adfæd.


Der tages udgangspunkt i, at det skal være muligt at yde en intensiv indsats over for den unges aggressive adfærd med det formål at sikre en positiv udvikling. Et formål med kurset er, at relationen mellem den unge og andre forbedres, hvilket øger den unges

positive udvikling og mindsker antisocial adfærd.


Unge og aggressiv adfærd: 

Dato: 12-09 2020 kl. 09.00 - 15.00 i Odder.

Pris: 2.400 kr. pr. person, excl. moms            Unge og skoleproblemer

  Bliv i stand til at hjælpe forældre eller unge med at reducere den unges skoleproblemer.


  Indhold:

  Deltagerne opnår viden om følgende:


  • Brugen af analyseredskab
  • Kendskab til relevante tiltag til at reducere aggressiv adfærd
  • Registreringsskema
  • Samarbejde med skolen
  • Hvis-Så skema
  • Kædeanalyse


  I øvrigt:


  • Maksimum 10 deltagere på hvert hold
  • Målgruppe: Kurset er målrettet behandlere til forældre eller unge
  • Tydelig og struktureret undervisning
  • Undervisningen tager afsæt i forskningen af, hvad der virker over for unge i alderen 12-17 år med skoleproblemer

  Undervisningen er tilrettelagt med baggrund i relevant forskning af, hvad der virker over for unge med skoleproblemer så denne reduceres og sådan, at skolesuccesen højnes.


  Der tages udgangspunkt i, at det skal være muligt at yde en intensiv indsats over for den unges skoleproblemer med det formål at sikre en positiv udvikling. Dermed øges den unges positive udvikling, og  antisocial adfærd mindskes


  Unge og skoleproblemer: 

  Dato: 14-11-2020 kl. 09.00 - 15.00 i Odder.

  Pris: 2.400 kr. pr. person, excl. moms

           Formålet med kurset/faglig optimering er:


  • At det sikres, at deltagernes faglige egenskaber optimers


  • At deltagernes kompetancer øges til gavn for de involverede familier


  • At deltagerne inspireres gennem et udbytterigt kursus


  • At deltagerne modtager konkrete redskaber 

  Copyright @ All Rights Reserved