Kursus


Struktureret familiebehandling i 6 trin  

Vejen til nye, realistiske muligheder

KURSUS/

FAGLIG OPTIMERING

Kursus i følgende emner:  • Udadreagerende adfærd hos unge (misbrug, skoleproblemer, aggressivitet, kriminalitet, antisociale venner) samt udfærdigelse af analyser
  • Forældres kommunikation og involvering
  • Forældrestil, relationer og triggers
  • Strategier ift. unges problemadfærd: Konflikthåndtering, sikkerhedsplaner, identifikation af regler, involvering af netværk samt opsyn


       Varighed: 6 timer

       Målgruppe: Personer over 18 år med interesse i emnet

       Pris: 2.400 kr. pr. person inkl. forberedelse og relevant kursusmateriale


Næste kursus:

Den 30-05 2020 kl. 09.00 - 15.00 i Odder.

Udadreagerende adfærd hos unge: Emnet aggressivitet. 

Inkl. kursusmateriale og lokale
Formålet med kurset/faglig optimering er:


• At det sikres, at deltagernes faglige egenskaber optimers


• At deltagernes kompetancer øges til gavn for de involverede familier


• At deltagerne inspireres gennem et udbytterigt kursus


• At deltagerne modtager konkrete redskaber 

Copyright @ All Rights Reserved