Foredrag


Struktureret familiebehandling i 6 trin  

Vejen til nye, realistiske muligheder                               

                        

                                         FOREDRAG

Foredrag om følgende emner:


  • Anbringelse af unge - forbedringsmuligheder
  • Familiebehandling - forbedringsmuligheder
  • Udadreagerende adfærd hos unge (misbrug, skoleproblemer, aggressivitet, kriminalitet, antisociale venner) 
  • Forældres kommunikation og involvering
  • Forældrestil, relationer og triggers
  • Strategier ift. unges problemadfærd: Konflikthåndtering, sikkerhedsplaner, identifikation af regler, involvering af netværk samt opsyn


      Varighed: 90 minutter

      Målgruppe: Alle interesserede over 18 år

      Pris:

      4.500 ex moms og transport


Copyright @ All Rights Reserved