Familiebehandling

FAMILIEBEHANDLING

Jeg tilbyder familiebehandlings-forløb, som er målrettet forældre til unge mellem 12-17 år. Mangler du nogle konkrete og specifikke metoder til, at løse udfordringer med unge med udadreagerende adfærd? Så er familiebehandling en mulighed for dig. 


HVAD ER ET FAMILIEBEHANDLINGSFORLØB?

Familiebehandlingen er målrettet forældre til unge i alderen 12-17 år med en udadreagerende adfærd såsom aggressivitet, misbrug, skoleproblemer, venner med negativ påvirkning og kriminalitet (vold, trusler, hærværk, tyveri mv.). 

Familiebehandlingsforløbet varer ca. 9 måneder.


Der kan både være tale om familier, hvor den unge bor hjemme, og familier, hvor den unge er anbragt.


Opgaverne kan være følgende:


  • Undgå anbringelse
  • Undgå sammenbrud i eventuel anbringelse
  • Hjemtagelse af ung fra et anbringelsessted
  • Undgå anbringelse af både den unge og eventuelt søskend
  • Målrettet familiebehandling, jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, § 13, stk. 1, nr. 4: Modtage familiebehandling

   FAMILIETERAPI ENKELTFORLØB

   Pris: 520 kr. pr. time

   Sted: Odder v. Aarhus

   Forældre til børn og unge med fx kriminel adfærd, misbrug, skoleproblemer og aggressivitet oplever ofte at se magtesløse til, mens den unges situation og relationen i familien forværres. 

   Som forældre vil man helt naturligt opleve følelsen af afmagt og med tiden miste evnen til at håndtere konflikter på konstruktiv vis.

    

   En målrettet familieterapi vil i disse situationer øge og styrke forældrenes kompetencer og bidrage til den unges positive udvikling. Til gavn for den unge og forældrene.

    

   Familiebehandlingen er målrettet forældre til unge i alderen 12-17 år med en udadreagerende adfærd såsom aggressivitet, misbrug, skoleproblemer, venner med negativ påvirkning og kriminalitet (vold, trusler, hærværk, tyveri mv.).