Uddannelse

Copyright @ All Rights Reserved

              UDDANNELSE


Drømmer du om at hjælpe familier til at fungere bedre?

Drømmer du om at blive selvstændig?


Som uddannet terapeut får du mulighed for begge dele.


Nu har du muligheden for at arbejde som terapeut eller supervisor efter metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin.


Fordele ved uddannelsen:

  • Kort og intensivt uddannelsesforløb af kun 4 dages varighed
  • Tydelig og struktureret undervisning
  • Tydelig køreplan for behandlingsarbejdet
  • Maksimum 10 deltagere på hvert hold
  • Mulighed for tilkøb af supervision
  • Metoden er målrettet forældre til unge med udadreagerende adfærd
  • Målgruppe: Alle interesserede


4 dages uddannelse i Struktureret familiebehandling i 6 trin. 


Pris 15.500 kr. pr. person, ex moms.
Inkl. kursusmateriale, lokale og forplejning.               KONTAKT                                 Telefontid:

                         

              Birthe Rosendal                        Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 16-20

              Tlf.: +45 60 57 78 87                  Lørdag og søndag kl. 10-15

              mail@birtherosendal.dk           

              CVR 26356148                 
Uddannelse - datoer:


Modul 1:

Lørdag den 10-10 2020 kl. 08.00 - 15.30

Søndag den 11-10 2020 kl. 08.00 - 15.30


Modul 2: 

Lørdag den 24-10 2020 kl. 08.00 - 15.30

Søndag den 25-10 2020 kl. 08.00 - 15.30

__________________________


Modul 1:

Lørdag den 09-01 2021 kl. 08.00 - 15.30 søndag den 10-01 2021 kl. 8.00 - 15.30


Modul 2:

Lørdag den 30-01 2021 kl. 08.00 - 15.30 søndag den 31-01 2021 kl. 08.00 - 15.30


MERE OM METODEN


Familier har brug for hinanden!

Unge har brug for deres forældre, men de har ikke behov for forældre, der ikke formår at sætte grænser, stille krav og håndtere konfliktsituationer på en konstruktiv måde.


Struktureret familiebehandling i 6 trin er baseret på en intensiv indsats med baggrund i relevant forskning på området. Familiebehandlingen er tilrettelagt med fokus på den unges udadreagerende adfærd (fx misbrug, kriminalitet, skoleproblemer, aggressiv adfærd, venner med negativ påvirkning) med udarbejdelse af analyser og tiltag.


Behandlingsforløbet er samtidig udarbejdet sådan, at forældrekompetencerne optimeres i form af fx kravsætning, grænsesætning, udarbejdelse af sikkerhedsplaner, konflikthåndtering, regler i hjemmet, opsyn, identifikation af triggers, involvering af netværk mv.  


Terapeuter, der benytter Struktureret familiebehandling i 6 trin, er derfor sikret en tydelig køreplan for deres arbejde. En køreplan, der er både synlig og værdifuld for alle de involverede parter. 


Familier med unge, der har stor risiko for at ende i kriminalitet og stofmisbrug, bevilges ofte et familiebehandlingsforløb, og med metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin vil såvel familien som terapeuten have klarhed over forløbet fra start til slut.


Metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin gør det muligt at afklare, hvilke indsatser der er behov for i hjemmet for at sikre en positiv udvikling, da metoden har et særligt fokus på, at relationen mellem den unge og familien forbedres. Dette øger den unges positive udvikling og mindsker antisocial adfærd.