Supervision


MERE OM METODEN


Der ydes supervision baseret på metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin.

 

Metoden er baseret på adfærdsterapi i et familiebehandlingsforløb over gennemsnitligt 9 måneder. Metoden er målrettet forældre til unge i alderen 12-17 år, både anbragte og ikke anbragte unge med stor risiko for at begå kriminalitet eller udvikle et stofmisbrug.


Struktureret familiebehandling i 6 trin er udviklet med baggrund i eksisterende forskning i, hvad der er mest virkningsfuldt ved udadreagerende adfærd hos unge i alderen 12-17 år.

 

Metoden gør det muligt at opdage, hvilke styrker familien er i besiddelse af, og hvilke problematikker der skal arbejdes med. Metoden gør det ligeledes muligt at identificere, hvilke særlige områder familien skal have hjælp og støtte til. Det vil fx være i ferier og weekender, hvor den unge er hjemme fra sit anbringelsessted, eller i dagligdagen, hvis den unge bor hjemme.
Modtag ugentlig supervision i metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin


Formålet med supervisionen er:


  • At sikre, at terapeuterne i teamet benytter metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin

 

  • At yde sags-supervision i samtlige familiebehandlingsforløb

 

  • At sikre, at metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin benyttes til gavn for familier, økonomi og samfundet som helhed

 

  • At sikre, at familier til unge med stor risiko for kriminalitet og stofmisbrug modtager en intensiv indsats med baggrund i forskningen på området


  • At sikre, at relationen mellem den unge og familien forbedres, hvilket øger den unges positive udvikling og mindsker antisocial adfærd

 

  • At sikre en ensartet faglig udvikling af alle terapeuter i teamet

 

  • At sikre en større forståelse og sikkerhed i anvendelsen af metoden Struktureret familiebehandling i 6 trinMålgruppe:

Familieterapeuter


Telefonisk supervision til et behandlerteam af 1 times varighed og 1 times forberedelse af supervisor.


Pris:

1200 kr. inkl. forberedelse

Prisen er excl. moms

 
SUPERVISION              KONTAKT                                 Telefontid:

                         

              Birthe Rosendal                        Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 16-20

              Tlf.: +45 60 57 78 87                  Lørdag og søndag kl. 10-15

              mail@birtherosendal.dk           

              CVR 26356148                 Copyright @ All Rights Reserved