Oprettelse af team

OPRETTELSE AF TEAM

MERE OM METODEN


Familier har brug for hinanden!

Unge har brug for deres forældre, men de har ikke behov for forældre, der ikke formår at sætte grænser, stille krav og håndtere konfliktsituationer på en konstruktiv måde.

 

Familiebehandlingen er derfor tilrettelagt med fokus på den unges udadreagerende adfærd (misbrug, kriminalitet, skoleproblemer, aggressiv adfærd, venner med negativ påvirkning) med udarbejdelse af analyser og tiltag.

 

Familiebehandlingen er samtidig udarbejdet sådan, at forældrekompetencerne optimeres i form af fx kravsætning, grænsesætning, udarbejdelse af sikkerhedsplaner, konflikthåndtering, regler i hjemmet, opsyn, identifikation af triggers, involvering af netværk mv.  


Terapeuter, der benytter Struktureret familiebehandling i 6 trin, kommer derfor i besiddelse af en tydelig køreplan for deres arbejde. En køreplan, som både er synlig og værdifuld for alle de involverede parter. 

Familier med unge med stor risiko for kriminalitet og stofmisbrug bevilges med denne metode en intensiv og effektiv indsats med baggrund i relevant forskning på området.


Med metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin er det muligt at afklare, hvilke indsatser der er behov for i hjemmet for at sikre en positiv udvikling. Metoden har særligt fokus på, at relationen mellem den unge og familien forbedres, da dette øger den unges positive udvikling og mindsker antisocial adfærd.

 


Fordelene ved oprettelse af et familiebehandlingsteam, som benytter metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin, er blandt andet:


  • At risikoen for anbringelse af unge med udadreagerende adfærd mindskes

 

  • At unge med udadreagerende adfærd kan hjemtages til familien

 

  • At risikoen for sammenbrud i anbringelser af unge med udadreagerende adfærd mindskes

 

  • At etablering af et team medfører begrænset risiko på grund af de lave etableringsomkostninger

 

  • At selve etableringen af teamet foregår nemt og hurtigt i steps

 

  • Et kort og intensivt uddannelsesforløb af terapeuter og supervisor

 

  • At terapeuter, der benytter Struktureret familiebehandling i 6 trin, er i besiddelse af en køreplan, som både er synlig og værdifuld for alle de involverede parter

 

  • At familier med unge med stor risiko for kriminalitet og stofmisbrug bevilges en intensiv og effektiv indsats med baggrund i relevant forskning på området

 

  • At det er muligt at afklare, hvilke indsatser der er behov for i hjemmet

 

  • At relationen mellem den unge og familien forbedres, hvilket øger den unges positive udvikling og mindsker antisocial adfærd


Målgruppe:

Alle med interesse i oprettelsen et familiebehandlingsteam


Gratis informationsmøde
              KONTAKT                                 Telefontid:

                         

              Birthe Rosendal                        Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 16-20

              Tlf.: +45 60 57 78 87                  Lørdag og søndag kl. 10-15

              mail@birtherosendal.dk           

              CVR 26356148                 Copyright @ All Rights Reserved