Om

Lidt om mig
              KONTAKT                                                                

              Birthe Rosendal

              Tlf.: +45605778

              mail@birtherosendal.dk

              CVR 2635614


              Telefontider:

              Man-fre 16-20

              Lør og søn 10-15

    
Jeg er født i Vestjylland i 1966. 


Jeg blev uddannet som socialrådgiver i 1991, og har siden været beskæftiget med komplicerede familiesager. Siden 2003 har jeg været ansat som leder.


Mit første job som socialrådgiver var udfordrende og spændende, men efter nogle år, strammede skrivebordet!

Jeg ville ud i verden og møde flere familier i deres vante miljø. Jeg arbejdede dernæst som familiekonsulent, og jeg gennemførte kurser og uddannelse i systemisk familiebehandling og strukturel systemisk familieterapi.


I 2003 blev jeg ansat som leder af et team, der skulle arbejde ud fra den – i Danmark – helt nye amerikanske metode Multisystemisk Terapi. Der var på det tidspunkt ikke tradition for at arbejde efter manualer. Tvært i mod blev der skiltet med metodefrihed i stillingsannoncerne, og man så det som et gode, at man som ansat selv kunne bestemme tilgangen og metoden over for familierne.


Senere blev jeg ansat som konsulent og derefter som programdirektør for Multisystemisk Terapi.


I 2012 blev jeg ansat som leder af MultifunC Midtjylland, en behandlingsinstitution for unge med udadreagerende adfærd så som kriminalitet, misbrug, vold, trusler, skoleproblemer osv. MultifunC består af 4 teams, og er intensiv behandling af både den unge og familierne. Særligt familieteamet har inspireret mig til udviklingen af metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin, men også tidligere erfaringer, kurser og uddannelser.


Formålet med Struktureret familiebehandling i 6 trin er: 


• At Struktureret familiebehandling i 6 trin kan oprettes uden store økonomiske

  omkostninger til gavn for unge og forældre, og til gavn for samfundet som helhed
• At institutioner, kommuner, private mv. har mulighed for at oprette familieteams

  efter metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin. 
• At terapeuter, der benytter Struktureret familiebehandling i 6 trin, er i besiddelse af

  en tydelig køreplan for deres arbejde, som er synlig for alle de involverede parter
• At unge i høj risiko for at begå kriminalitet og misbruge stoffer bevilges en intensiv

  indsats med baggrund i relevant forskning på området
• At det er muligt at afklare, hvilken indsats der er behov for i hjemmet for at sikre

  en positiv udvikling


Min vision er, at metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin forbedrer familieforholdene og reducerer de menneskelige og økonomiske omkostninger, til gavn for familier, kommuner og samfundet som helhed.
Struktureret familiebehandling i 6 trin  

Vejen til nye, realistiske muligheder

We don't just push you into waves, we teach you how to surf

Copyright @ All Rights Reserved