Om

     Faglige kvalifikationer


 • Uddannet socialrådgiver i 1991


 • Kurser i bl.a. systemisk terapi,
  kognitiv terapi, strukturelsystemisk terapi, multisystemisk
  terapi, motiverende interviews,
  misbrugsbehandling,
  konflikthåndtering


 • Lederkurser inden for
  multisystemisk terapi - program til
  forældre til unge med
  udadreagerende adfærd


 • Kurser for program-udviklere og programledere


 • Siden 1991 erfaring med
  familiebehandling


 • Uddannelse i MultifunC - behandling
  til unge med udadreagerende
  adfærd


 • Siden 2003 erfaring med
  manualbaserede programmer


 • Siden 2003 undervisning af
  utallige terapeuter og ledere i DK, Europa og USA


 • Indgående kendskab til
  forskningsbaserede
  familiebehandlingsprogrammer


 • Indgående kendskab til
  evidensbaserede
  familiebehandlingsprogrammer


 • Siden 2003 erfaring med
  behandling af forældre til
  udadreagerende unge

Lidt om migJeg er født i Vestjylland i 1966. 


Ansættelser


1991 - 1998 Socialrådgiver ved Aulum-Haderup Kommune

Opgaver:

Børnesager, anbringelser, implementering af
familiekonsulentydelser, anonym rådgivning samt rådgivning til skoler. Foretræde for Børn- og Ungeudvalget. Samarbejde med politi, lærere, anbringelsessteder, psykologer, pædagoger og politikere.


1995 - 1996 Familieterapeut ved døgninstitution i Herning

Opgaver:

Familiebehandling til forældre og børn. Vurdering af forældreevne.

Systemisk terapi målrettet familier med anbragte børn.

Samarbejde med pædagoger, psykologer, lærere og socialrådgivere.


1998 - 2003 Familiekonsulent og støttekontaktperson

Opgaver:

Familiebehandling til forældre og børn. Vurdering af forældreevne. Støttekontaktperson for unge. 

Ansat i Ringkøbing Kommune.

Familieterapi baseret på den strukturelle systemiske metode.

Samarbejde med pædagoger, psykologer, lærere, socialrådgivere og politi.


2003 - 2007 Leder for team ved Herning Kommune

Opgaver:

Implementering af nyt terapeutisk team, som arbejdede ud fra metoden Multisystemisk Terapi - metode målrettet forældre til unge med udadreagerende adfærd inklusiv ugentlig supervision til terapeuterne.

Samarbejde med Multisystemic Therapi/South Carolina, psykologer, pædagoger, lærere, socialrådgivere og politi.


2007 - 2011 Rådgivende konsulent ved Socialstyrelsen

Opgaver:

Rådgivning og ugentlig supervision af ledere og terapeuter, som arbejdede med metoden Multisystemisk Terapi. Planlægning og afholdelse af kurser hver 3. måned for terapeuter og ledere samt kvalitetssikring af metoden.

Samarbejde med Multisystemic Therapi/South Carolina, terapeuter og ledere.


2011 - 2012 Programdirektør ved Region Midt

Opgaver:

Planlægning og udførelse af den grundlæggende uddannelse i Europa og USA for nye terapeuter og ledere inden for Multisystemisk Terapi. Implementering af teams. Planlægning og afholdelse af kurser for ledere og terapeuter i Europa og USA samt kvalitetssikring af metoden.


2012 - nu Forstander for behandlingsinstitutionen MultifunC i Århus

Opgaver:

Etablering af institutionen samt daglig leder for ca. 40 ansatte. Kvalitetssikring af behandlingen af unge med udadreagerende adfærd samt implementering af 4 faglige teams: Psykologteam, Pædagogteam, Skoleteam og Familieteam. Planlægning og udførelse af behandlingsmanual til Familieteamet. Samarbejde med psykologer, lærere, pædagoger og kommuner fra hele Danmark.


2014 - nu Viceområdechef i Region Midt

Viceområdechef i specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge med ledelsesansvar for 250 medarbejdere og 17 ledere. Specialområdet består af institutionerne Koglen, Grenen og MultifunC, som har sikrede, delvis lukkede samt åbne pladser til unge med udadreagerende adfærd.
Min vision er, at Struktureret familiebehandling i 6 trin giver forældrene indsigt og de nødvendige kompetencer, så forholdene i familien forbedres.              KONTAKT                                 Telefontid:

                         

              Birthe Rosendal                        Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 16-20

              Tlf.: +45 60 57 78 87                  Lørdag og søndag kl. 10-15

              mail@birtherosendal.dk           

              CVR 26356148                 We don't just push you into waves, we teach you how to surf

Copyright @ All Rights Reserved