Om mig

OM MIG

Her kan du læse nærmere omkring mine faglige kvalifikationer og tidligere ansættelser. 


Man siger som regel, at det kræver 10.000 timers øvelse at gøre mester.

Jeg har 236.640 timers erfaring med familiearbejde og behandling, supervision og undervisning, og må derfor være 23 gange mesterlærer 😊

Faglige kvalifikationer

FAGLIGE KVALIFIKATIONER

 • Uddannet socialrådgiver i 1991


 • Kurser i bl.a. systemisk terapi, kognitiv terapi, multisystemisk terapi, motiverende interviews, misbrugsbehandling, konflikthåndtering


 • Lederkurser inden for multisystemisk terapi - program til forældre til unge med udadreagerende adfærd


 • Kurser for program-udviklere og programledere


 • Siden 1991 erfaring med familiebehandling

 • Uddannelse i Strukturel-systemisk terapi


 • Uddannelse i MultifunC - behandling til unge med udadreagerende adfærd


 • Siden 2003 erfaring med manualbaserede programmer


 • Siden 2003 undervisning af utallige terapeuter og ledere i DK, Europa og USA


 • Indgående kendskab til forskningsbaserede familiebehandlingsprogrammer


 • Indgående kendskab til evidensbaserede familiebehandlingsprogrammer


 • Siden 2003 erfaring med behandling af forældre til udadreagerende unge

Lidt om mig

Jeg er født i Vestjylland i 1966


Ansættelser


2014 - 2020 Viceområdechef i Region Midt

Viceområdechef i specialområdet Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge med ledelsesansvar for 250 medarbejdere og 17 ledere. Specialområdet består af institutionerne Koglen, Grenen og MultifunC, som har sikrede, delvis lukkede samt åbne pladser til unge med udadreagerende adfærd.


2012 - 2020 Forstander for behandlingsinstitutionen MultifunC i Århus

Opgaver:

Etablering af institutionen samt daglig leder for ca. 40 ansatte. Kvalitetssikring af behandlingen af unge med udadreagerende adfærd samt implementering af 4 faglige teams: Psykologteam, Pædagogteam, Skoleteam og Familieteam. Planlægning og udførelse af behandlingsmanual til Familieteamet. Samarbejdede med psykologer, lærere, pædagoger og kommuner fra hele Danmark.


2011 - 2012 Programdirektør ved Region Midt

Opgaver:

Planlægning og udførelse af den grundlæggende uddannelse i Europa og USA for nye terapeuter og ledere inden for Multisystemisk Terapi. Implementering af teams. Planlægning og afholdelse af kurser for ledere og terapeuter i Europa og USA samt kvalitetssikring af metoden.


2007 - 2011 Rådgivende konsulent ved Socialstyrelsen

Opgaver:

Rådgivning og ugentlig supervision af ledere og terapeuter, som arbejdede med metoden Multisystemisk Terapi. Planlægning og afholdelse af kurser hver 3. måned for terapeuter og ledere samt kvalitetssikring af metoden.

Samarbejdede med Multisystemic Therapi/South Carolina, terapeuter og ledere.


2003 - 2007 Leder for team ved Herning Kommune

Opgaver:

Implementering af nyt terapeutisk team, som arbejdede ud fra metoden Multisystemisk Terapi - metode målrettet forældre til unge med udadreagerende adfærd inklusiv ugentlig supervision til terapeuterne.

Samarbejdede med Multisystemic Therapi/South Carolina, psykologer, pædagoger, lærere, socialrådgivere og politi.


1998 - 2003 Familiekonsulent og støttekontaktperson, Ringkøbing Kommune

Opgaver:

Familiebehandling til forældre og børn. Vurdering af forældreevne. Støttekontaktperson for unge. Familieterapi baseret på den strukturelle systemiske metode.

Samarbejdede med pædagoger, psykologer, lærere, socialrådgivere og politi.


1995 - 1996 Familieterapeut ved døgninstitution i Herning

Opgaver:

Familiebehandling til forældre og børn. Vurdering af forældreevne.

Systemisk terapi målrettet familier med anbragte børn.

Samarbejdede med pædagoger, psykologer, lærere og socialrådgivere.


1991 - 1998 Socialrådgiver ved Aulum-Haderup Kommune

Opgaver:

Børnesager, anbringelser, implementering af familiekonsulentydelser, anonym rådgivning samt rådgivning til skoler. Foretræde for Børn- og Ungeudvalget. Samarbejdede med politi, lærere, anbringelsessteder, psykologer, pædagoger og politikere.