Kursus

Kursus: Unge og aggressiv adfærd eller unge og skoleproblemer


Unge med aggressiv adfærd


Dette kursus har fokus på, hvordan du kan hjælpe forældre eller unge med at reducere aggressiv adfærd.


Indhold:

Deltagerne opnår viden om følgende:

 

 • Sikkerhedsplaner: Der øves i udfyldelsen af relevante sikkerhedsplaner til brug i kritiske situationer. Den unges, forældrenes og øvrige tilstedeværendes sikkerhed er i fokus.
 • Hvis-så-planer: Der øves i udfyldelsen af hvis-så-planer til brug for kommende situationer så disse er forberedt så godt som muligt, inden de opstår. 
 • Kædeanalyser: Der øves i udfyldelsen af kædeanalyser for at belyse konkrete situationer med det formål at opnå læring til brug for lignende situationer i fremtiden.
 • Anvendelse af analyseredskab: Der øves i brugen af analyser. Forskellige problematikker analyseres med det formål at identificere tiltag for at reducere problemerne.
 • Kendskab til relevante tiltag, der reducerer aggressiv adfærd: Der undervises i relevante brugbare tiltag for at reducere forskellige problematikker.


  I øvrigt:


  • Der er maksimum 10 deltagere på hvert hold.
  • Du modtager en tydelig og struktureret undervisning.
  • Undervisningen tager afsæt i forskning, der omhandler effektive metoder målrettet unge i alderen 12-17 år med aggressiv adfærd. 
  • Målgruppe: Kurset er målrettet behandlere, der arbejder med forældre eller unge.

   

  Kurset tager udgangspunkt i, at det skal være muligt at yde en intensiv indsats over for den unges aggressive adfærd med det formål at sikre en positiv udvikling. Et særligt formål med kurset er, at relationen mellem den unge og andre forbedres, hvilket øger den unges positive udvikling og mindsker antisocial adfærd.


  Unge med aggressiv adfærd: 

  Dato: 14-11 2020 kl. 09.00 - 15.00 i Odder.

  Pris: 3.500 kr. pr. person, excl. moms             Unge med skoleproblemer


   Dette kursus har fokus på, hvordan du kan hjælpe forældre eller unge med at reducere den unges skoleproblemer.


   Indhold:


   Deltagerne opnår viden om følgende:


   • Anvendelse af analyseredskab: Der øves i brugen af analyser. Forskellige problematikker analyseres med det formål at identificere tiltag for at reducere problemerne.
   • Kendskab til relevante tiltag til at reducere skoleproblemerne: Der undervises i relevante brugbare tiltag for at reducere forskellige problematikker.
   • Registreringsskema: Der øves i brugen af registreringsskema med det formål at identificere objektive data fra fx skolen.
   • Samarbejde med skolen: Undervisning i positivt samarbejde mellem skolen og forældrene.
   • Hvis-så-planer: Der øves i udfyldelsen af hvis-så-planer til brug for kommende situationer så disse er forberedt så godt som muligt, inden de opstår. 
   • Kædeanalyse: Der øves i udfyldelsen af kædeanalyser for at belyse konkrete situationer med det formål at opnå læring til brug for lignende situationer i fremtiden.

   I øvrigt:


   • Der er maksimum 10 deltagere på hvert hold.
   • Du modtager en tydelig og struktureret undervisning.
   • Undervisningen tager afsæt i forskning, der omhandler effektive metoder målrettet unge i alderen 12-17 år med skoleproblemer.
   • Målgruppe: Kurset er målrettet behandlere til forældre til unge eller behandlere af unge.


    Kurset tager udgangspunkt i, at det skal være muligt at yde en intensiv indsats over for den unges skoleproblemer med det formål at sikre en positiv udvikling. Dermed øges den unges positive udvikling, og den unges antisociale adfærd mindskes.


    Unge og skoleproblemer: 

    Dato: 27-02-2021 kl. 09.00 - 15.00 i Odder.

    Pris: 3.500 kr. pr. person, excl. moms

           


    KURSUS
                  KONTAKT                                 Telefontid:

                             

                  Birthe Rosendal                        Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 16-20

                  Tlf.: +45 60 57 78 87                  Lørdag og søndag kl. 10-15

                  mail@birtherosendal.dk           

                  CVR 26356148                     Copyright @ All Rights Reserved