Familiebehandling

Copyright @ All Rights Reserved

             FAMILIEBEHANDLING

BESTILLING AF FAMILIEBEHANDLINGS-FORLØB:


Familiebehandlingen er målrettet forældre til unge i alderen 12-17 år med en udadreagerende adfærd såsom aggressivitet, misbrug, skoleproblemer, venner med negativ påvirkning og kriminalitet (vold, trusler, hærværk, tyveri mv.). 

Familiebehandlingsforløbet varer ca. 9 måneder.


Der kan både være tale om familier, hvor den unge bor hjemme, og familier, hvor den unge er anbragt.


Opgaverne kan være følgende:


  • Undgå anbringelse
  • Undgå sammenbrud i eventuel anbringelse
  • Hjemtagelse af ung fra et anbringelsessted
  • Undgå anbringelse af både den unge og eventuelt søskende
  • Målrettet familiebehandling, jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, § 13, stk. 1, nr. 4: Modtage familiebehandling  MERE OM METODEN


  • Metoden er målrettet forældre til unge med udadreagerende adfærd.
  • Metoden er konkret og specifik og derfor velegnet til familier med komplekse problemstillinger.
  • Metoden omfatter en tydelig køreplan for terapeutens arbejde. En køreplan, der er både synlig og værdifuld for alle de involverede parter –  også for bestilleren af opgaven, som på denne måde kan følge forløbet.
  • Forløbet er samtidig et afklaringsforløb til gavn for eventuel vurdering af fremtidige foranstaltninger, herunder omfang af samvær og støtte.
  • Intensiv familiebehandling bevilges blandt andet til familier med unge, der har stor risiko for at ende i kriminalitet og stofmisbrug.
  • Behandlingsmetoden er en intensiv indsats med baggrund i relevant forskning på området.
  • Terapeuter, der benytter Struktureret familiebehandling i 6 trin, modtager ugentlig supervision samt faglig optimering hvert kvartal.
  • Terapeuten udarbejder ugentlige konkrete mål, der ligeledes evalueres ugentligt under hele forløbet.
  • Behandlingsforløbet vil have fokus på, at relationen mellem den unge og familien forbedres, hvilket øger den unges positive udvikling og mindsker antisocial adfærd.

                   KONTAKT                                 Telefontid:

                           

                Birthe Rosendal                        Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 16-20

                Tlf.: +45 60 57 78 87                  Lørdag og søndag kl. 10-15

                mail@birtherosendal.dk           

                CVR 26356148                   Takst:


  520 kr. pr. time


  Pr. uge:
  4 timers besøg

  1 times supervision og faglig optimering

  1 times adminstration, telefonmøder, møder mv.


  6 timer x 520 kr. pr. time = 3.120 pr. uge

  4,33 uger/måned = 11.258 kr. pr. måned

  Desuden: Transporttid: 520 kr. pr. time

  Priserne er excl. moms