Hjem

Familiebehandling

Uddannelse

konsulentbistand

og supervision

OM MIG

Min vision

Familier har brug for hinanden!


Forældre til børn og unge med fx kriminel adfærd, misbrug, skoleproblemer og aggressivitet oplever ofte at se magtesløse til, mens den unges situation og relationerne i familien forværres.

Disse forældre vil helt naturligt opleve følelsen af afmagt og med tiden miste evnen til at håndtere konflikter på konstruktiv vis.


En målrettet familiebehandling vil i disse situationer øge og styrke forældrenes kompetencer og bidrage til den unges positive udvikling.

Med en målrettet indsats kan familiebehandlingen ligeledes medvirke til, at den unge kan forblive i hjemmet eller hjemtages fra en døgninstitution.

Til gavn for den unge og forældrene.


Min vision er, at Struktureret familiebehandling giver forældrene indsigt og de nødvendige kompetencer, så forholdene i familien forbedres.

HVAD TILBYDER JEG?

Jeg tilbyder uddannelse, konsulentbistand samt supervision.

Uddannelsen tager udgangspunkt i metoden Struktureret familiebehandling.


Metoden Struktureret familiebehandling er en veldokumenteret behandlingsmetode udviklet på baggrund af eksisterende forskning i, hvad der virker over for forældre til unge i alderen 12-17 år med følgende adfærd: Misbrug, kriminalitet, skoleproblemer, aggressivitet og omgang

med venner med negativ påvirkning. 


Mange hilsner

Birthe

Læs eventuel artiklen:

"Familiebehandling uden slingrekurs,"

udgivet februar 2021 - Socialpædagogernes Landsforbund (SL)

Tryk på følgende link:

Socialrådgiver og familieterapeut: Familiebehandling uden slingrekurs

OM METODEN

INDLEDNING

Familier har brug for hinanden!

Unge har brug for deres forældre, men de har ikke behov for forældre, der ikke formår at sætte grænser, stille krav og håndtere konfliktsituationer på en konstruktiv måde.

GRUNDLAG

Struktureret familiebehandling er baseret på en intensiv indsats med baggrund i relevant forskning på området. Familiebehandlingen er tilrettelagt med fokus på den unges udadreagerende adfærd (fx misbrug, kriminalitet, skoleproblemer, aggressiv adfærd, venner med negativ påvirkning) med udarbejdelse af analyser og tiltag.

BEHANDLINGSFORM

Behandlingsforløbet er samtidig udarbejdet sådan, at forældrekompetencerne optimeres i form af fx kravsætning, grænsesætning, udarbejdelse af sikkerhedsplaner, konflikthåndtering, regler i hjemmet, opsyn, identifikation af triggers, involvering af netværk mv.  

FOR TERAPEUTER

UDBYTTE

Terapeuter, der benytter Struktureret familiebehandling, er derfor sikret en tydelig køreplan for deres arbejde. 

En køreplan, der er både synlig og værdifuld for alle de involverede parter. 

Metoden Struktureret familiebehandling gør det muligt at afklare, hvilke indsatser der er behov for i hjemmet for at sikre en positiv udvikling, da metoden har et særligt fokus på, at relationen mellem den unge og familien forbedres. Dette øger den unges positive udvikling og mindsker antisocial adfærd

YDELSER


Jeg tilbyder forskellige uddannelser og ydelser inden for Struktureret familiebehandling

Grunduddannelse

Datoer 2021: 

D. 4/10, 5/10, 6/10, 26/10, 27/10

Uddannesesniveau 2

Datoer 2021: 

D. 23/8, 24/8, 25/8, 7/9 og 8/9 2021

Supervision

Oprettelse af team

ANBEFALINGER

Spændende og letfordøjeligt

"Kurset var virkelig spændende. Birthe formåede at gøre det spændende igennem hele kurset.

Birthes store erfaring gjorde det muligt for hende at tage udgangspunkt i vores praksis med eksempler, som gjorde det let fordøjeligt og behageligt at deltage i kurset."

Kaspar Bissenbacker

- uddannet i metoden Struktureret familiebehandling i 6 trin

Pionerånd og dygtighed

"MultifunC Midtjylland har udviklet sig til en velfungerende institution med en sund og prosocial kultur. Dette er i høj grad Birthes fortjeneste og skyldes hendes målrettede, vedholdende og rolige natur. MultifunC var ikke blevet det samme uden Birthes pionerånd, dygtighed, fokus på faglighed og evne til at omsætte teori til praksis.

Birthes jordbundenhed og evne for at visitere de rette unge til konceptet samt hendes evne til at få ting til at ske, har været vigtige komponenter for en velfungerende institution, hvilket er kommet de unge og deres familier til gavn."

Sine Møller

- Cand. Psych (aut.) og specialkonsulent

Sindighed og rolige natur

"Vestjysk sindighed. Det lyder måske banalt, men efter at have arbejdet tæt sammen med Birthe i flere år, er det Birthes sindighed og rolige natur, jeg er kommet til at sætte særligt pris på, og som jeg vil fremhæve som en særlig egenskab hos Birthe. Det har stor betydning at have en leder, der formår at bevare et køligt, rationelt overblik, hvor andre kunne falde i deres følelsers vold. Birthe løser udfordringerne oppefra og ned og bibringer dermed sine samarbejdspartnere ro og tro på, der altid er handlemuligheder, selv når tingene ser håbløse ud."


Morten Lindebæk Mogensen

- Tidligere teamleder MultifunC, nu daglig leder af Tørring Kollegiet samt beskæftigelse og uddannelse

Telefontider:


Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08-17


Lørdag og søndag kl. 10-15

Kontaktinformation

Nyhedsbrev


Tilmeld dig nyhedsbrev og bliv opdateret på kommende aktiviteter